hfkLogo

Søknad om spesialundervisningPersonalia

 

    

 

 

Skoleår søknad gjeld for  
Kva type skole går du på i dag?    
Har du søkt om inntak på særskilt grunnlag 1. februar?  
Har du hatt vedtak om spesialundervisning før?  

Eg søkjer om:  
Grunngjeving for søknad  

Lova krev at OT/PPT for vidaregåande skole utarbeider ei sakkunnig vurdering før søknaden vert handsama.


Eg aksepterer at eg vert tilvist til OT/PPT for vidaregåande skole i Hordaland (jf Opplæringslova § 5-4)
Søkjaren er kjend med dei opplysningane som er gitt i søknaden


Grunna mange søkander kan sakshandsaminga ta inntil 3 månader (jf. Forvaltningslova § 11a). For søknader som er sendt før skolestart: Sakshandsaminga startar fyrste skoledag.